Програма за следдипломен курс по естетично-реконструктивна стоматология на Дунавски Частен Университет Кремс (Австрия)

 

Акредитация Специалност Естетична Стоматология

 

На заседание на управителния съвет на БАЕС на 14.07.2010 беше взето решение за учредяване на специалност по естетична стоматология. Обосновките за това решение са следните:

  • Практикуването на естетична стоматология изисква специфични знания и умения. В това отношение в практиката у нас съществува значим дефицит от необходимата информация, а клиничният протокол е остарял, опасно съкратен и често неправилен. Много от съвременните методи за естетично възстановяване не са познати или изобщо не се прилагат от българските стоматолози;
  • Програмата на БАЕС включва решаването на тези проблеми чрез конгреси, семинари, практически курсове и клинико-практични конференции;
  • Провеждането на традиционните специалности у нас затруднява практикуването на професията, а месечните такси в продължение на 3 годишния период на специалността правят трудно и дори невъзможно за специализиращите да използват много от технологичните нововъведения в зъболекарската професия;
  • В състава на ВАЕС участват много хабилитирани преподаватели, които участват в различни комисии за специалност. Това дава възможност на БАЕС да организира специализирани теоретични и практични курсове по проблемите на естетичната стоматология, да организира и проведе необходимите практични и теоретични изпити за присъждане на степента "Специалист по естетична стоматология".
  • Придобиването на специалността и акредитирането на Практиката по естетична стоматология ще стимулира членовете на академията към непрекъснато усъвършенстване на уменията и подобряване на материалната обезпеченост на техните практики в тази нова насока на съвременната стоматология. С това ще се осигури по-надеждно и на по-високо ниво разрешаване на проблемите на българските граждани.

КритерииКонспект