XVI Конгрес на БАЕС
4 юни 2016 г. (събота),
Парк-хотел "Витоша", гр. София
Мото "Анализ на усмивката и традиционно планиране
на естетичните реставрации и реконструкции"

Програма