Трети Конгрес

на Българската Академия по Естетична стоматология
София, 15-16 май 2008
Хотел " Експо", зала "Еспланада І"
Дневен ред 15. 05. 2008(четвъртък)
Водеща тема
"Проблеми на цветоопределянето и цветовъзпроизвеждането "
 
 900 - 1030    Регистрация на участниците в конгреса на БАЕС
1030 - 1130    Триизмерна характеристика на цвета. Системата на Алфред Мансел, CIELABсистемата - д-р Р. Илева
1130 - 1200    Дискусия и кафе пауза
1200- 1300     Фактори, влияещи върху определянето на цвета. Разцветки, 3DMasterситемата - доц. д-р Хр. Кисов
1300 - 1400    Дискусия и кафе пауза
1400 - 1445    Инструментално определяне на цвета. Спектрофотометрия. Възможности на SpectroShade - Никола Бонети, Италия
1445 - 1530    Роля на лицевата дъга в естетичното планиране и в естетичното реставриране - д-р Н. Николов
1530 - 1600    Дискусия и кафе пауза
1600 - 1700    Подобряване на естетиката при дентални имплантации чрез аугментация на алвеоларния гребен - доц. д-р Александър Шабанович, Беларус
1700 - 1730    Дискусия
 
Дневен ред 16. 05. 2008(петък)
Нови материали и технологии в естетичната стоматология
 
1000  - 1130    Циркониевият оксид - продукт на бъдещето: естетични и клинични аспекти - д-р Сьоерд Смеекенс, Холандия
1130 - 1200    Дискусия и кафе пауза
1200 - 1330    Основни клинични съображения при естетичните реставрации с изцялокерамични конструкции - препарационни граници - разположение, избор на циментиращо средство и др  - доц.  д-р Хр. Кисов
1300 - 1400    Дискусия и кафе пауза
1400 - 1500    Ретинирани зъби и естетични реставрации. Клинични съображения -д-р К. Кисов, Беларус
1500 - 1600    Дискусия и закриване на конгреса