Осми Конгрес

на Българската Академия по Естетична стоматология
Международен панаир Пловдив, зала "България"
Пловдив, бул. "Цар Борис Обединител" 37
Мото
"Стратегии за предсказуема естетична стоматология""
 
830 - 1000       Регистрация
1000  - 1015     Откриване на Конгреса
1015 - 1230     Първа част: Естетична диагноза и план на лечение  1. Ключови фактори за лечение на възстановявания във фронта: план на последователността на лечението, приложим за големи и малки предни възстановявания. 2. Естетичен етапен анализ за максимална предсказуемост. Как да познаем опасните области преди да започнем лечението и да напра- вим точна прогноза на пресказуемите естетични резултати. 3. Ефективни правила за подробен дизайн на усмивката на труден клиничен случай. Стратегии за провеждане на избирателно и пълно лечение.
1230  - 1330     Почивка
1330 - 1730     Втора част: Естетичен контрол за качество: ключове към успеха  1. Порцеланови фасети: избор на система, съвети за оптимално из- пиляване, контрол на нюансите и стратегии за замаскиране. Етапна бондинг техника и систематичен избор на цимент. 2. Създаване на "комфортна зона" с различните системи за изцялоке- рамични корони и фиксирани частични протезни конструкции. Кри- терии за избор, избор на цимент и подобряване на проучванията за бондинг, етапна бондинг техника. 3. Връзка със зъботехническата лаборатория: съчетание на нюанси, ефекти на нюансите, етапно планиране за оптимално съчетание и композиция, специални ефекти и вариации в дизайна на усмивката. 4. Оклузални съотношения за оптимална защита и дългосрочен успех. Оклузален дизайн на естетичните възстановявания, изработване и предпазни мерки.
2000 - 1530    Коктейл* в Балабановата къща в Стария град.