ДЕВЕТИ КОНГРЕС
ПРОГРАМА
10 март 2012 г.
9,00 - 10,00    Регистрация
10,00 - 11,30    Артикулатори и лицеви дъги. Специфична терминология. Видове артикулатори. Програмиране. Лектор: проф д-р Хр. Кисов
11,30 - 12,00    Дискусия и кафе пауза.
12,00 - 13,00    Артикулатори и функция. Лектор: Дийтмар Шаан, Германия
13,00 - 13,30    Дискусия и кафе пауза
13,30 - 14,00    Линия на усмивката и нейното съответствие с различните анатомични ориентири. Антропометрично изследване. Лектор: д-р  Рада Казакова
14,00 - 15,30    Клинометъра при решаване на специфични случаи с проблеми в естетиката. Лектор: проф. д-р Хр. Кисов
 
11 март 2012 г.
9,00 - 10,00    Регистрация
10,00 - 11,30    Импланти от керамика на циркониев диоксид. Естетични предимства. Лектор: Доминик Рам, Швейцария
11,30 - 12,00    Дискусия и кафе пауза
12,00 - 13,30    Естетично планиране в имплантологията. Съвременен подход.  Лектор: д-р Георгиос Лазаридис, Англия
13,30 - 15,00    Средства за постигане на оптимална гингивална естетика. Какво говорят фактите? Системен критичен анализ на литературата. Лектор:  д-р Георгиос Лазаридис, Англия
15,00 - 15,30    Дискусия и кафе пауза.
15,30 - 17,00    Техники и материали за увеличаване на костния обем.Лектор, поканен от МИС