XII Конгрес

Българска академия по Естетична стоматология

 

CAD/CAM революцията в естетичната стоматология

12 април 2014 г. (събота)

Конферентна зала, Парк хотел "Москва", София

 

ПРОГРАМА

  900 - 1000 часа   Регистрация на участниците в конгреса на БАЕС

1000 - 1100 часа   CAD/CAM революцията. Възможности, които CAD/CAM технологиите предоставят на естетичната стоматология-проф. д-р Хр. Кисов

1100 - 1200 часа   Материали за CAD/CAM технологиите -д-р Н. Вураки

1200 - 1230 часа   Основни CAD/CAM технологии - рязане и лазерно синтероване -д-р Н. Вураки

1230 - 1400 часа   Дискусия и кафе пауза

1400 - 1500 часа   Сравнителна характеристика на интраоралните скенери за получаване на виртуален модел на зъбните редици - доц. д-р М. Деев

1500 - 1545 часа  Клиничен протокол на CAD/CAM конструкциите. Препарационен дизайн, отпечатъчна техника, фиксиране - проф. д-р Хр. Кисов

1545 - 1615 часа  3D индиректно позициониране с Orapix в ортодонтията - д-р М. Динкова

1615 - 1630 часа  Дискусия и кафе пауза

1630 - 1730 часа  Лабораторен протокол на CAD/CAM конструкциите - Д. Бистрев

1730 - 1800 часа  Мероприятия за внедряване на CAD/CAM конструкциите в практиката на членовете на БАЕС - проф. д-р Хр. Кисов

           1800 часа  Дискусия и закриване на конгреса

 

Такси правоучастие:

За членове на БАЕС -  60 лв.

За нечленове на БАЕС -  160 лв.

За студенти, членове на студентската секция на БАЕС - 20 лв.

За студенти, които не са членове на БАЕС - 50 лв.   

 

Записване и заплащане може да направите:

· В офисите на Карис М, Сидент, Роми-дент, Патриция, Аксис

· В библиотеките на ФДМ - София и Пловдив

· По банков път:  МКБ Юнионбанк, БАЕС,

  IBAN: BG19CBUN91951000312657, BIC: CBUNBGSF и обаждане

  на тел.: 0878 69 87 90, 0898 78 03 39