Втори Конгрес 

на Българската Академия по Естетична стоматология
Пловдив, 24-25 октомври 2007г.
Дневен ред 24. 10. 2007
Мото
"Проблеми на Българската Естетична Стоматология"

900 - 1000 Регистрация на участниците в конгреса на БАЕС
1000- 1030 Финансов и организационен отчет на президента на БАЕС
1030 - 1130  Грешки в естетичното планиране- д-р Н. Николов
1130 - 1200 Дискусия и кафе пауза
1200 - 1300  Грешки при изпиляване на зъбите. Анализ върху работни модели от различни региони на България - д-р Хр. Кисов, д-р Р. Илева
1300 - 1400 Дискусия и кафе пауза
1400 - 1445  Грешки в отпечатъчната техника. Анализ върху отпечатъци от различни региони в България - д-р Хр. Кисов
1445 - 1530  Анализ на точността на неподвижни протезни конструкции в България - д-р Хр. Кисов, д-р С. Кацаровд-р Е. Генев
1530 - 1600 Дискусия и кафе пауза
1600  - 1700  Проблеми на комуникацията зъболекарски кабинет/зъботехническа лаборатория - П. Бонев, д-р Н. Николов, д-р И. Дошков
1700- 1730  Дискусия по проблемите на Българската Естетична Стоматология
 
Дневен ред 25. 10. 2007
 
Нови материали и технологии в естетичната стоматология

1000- 1130  Керамики на алуминиевия и циркониевия оксид. Преглед на механичните и оптични свойства. Нови възможности или революция в естетичната стоматология - д-р Хр. Кисов
1130 - 1200 Дискусия и кафе пауза
1200 - 1330Представяне на циркониева керамика LAVA- д-р Андреас Сирек,Германия
1300 - 1400 Дискусия и кафе пауза
1400 - 1500  Естетика с керамични материали на HeraeusKulzer Томас Лактрис, Австрия
1500 - 1600Естетика чрез имплантните системи на АлфаБио - д-р Халил Зейна, Израел
1600 - 1630 Дискусия и кафе пауза
1630 - 1600  Новости в отпечатъчните материали наHeraeusKulzer
1830 - 1900 Дискусия и закриване на конгреса