Проф. д-р Христо Кисов

Професор Христо Калчев Кисов завършва с отличие висшето си образование в Стоматологичния факултет в София през 1974 г.

От 1978 - 1993 г. е асистент в Стоматологичния факултет - Пловдив.

От 1993 - 2000 г. е асистент в катедрата по протеична стоматология на Стоматологичния факултет - София.

През 1993 г. защитава кандидатска дисертация относно приложението на въглероднодвуокисовия и неодимов лазер в протетичната стоматология и ортодонтията.

От 2000 г. е доцент в Стоматологичния факултет - Пловдив.

Защитава хабилитационен труд на тема: "Керамични фасети" и от 2008 г. е професор.

Автор и съавтор е на повече от 280 научни труда в областта на протетичната стоматология.

Известен е в стоматологичната общественост като автор на четири съвременни монографии в областта на естетичното зъбопротезиране:

- Стоматологична керамика. Част I;

- Основни принципи, материали и инструментариум (1997);

- Отпечатъчни материали и отпечатъчни методи в неподвижното         зъбопротезиране (1998);

- Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки (I издание - 2000 г. и II издание - 2005 г.), издадена на руски от "Медицинская книга" (Москва, 2008);

- Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкции (2008).

Чете лекционни курсове по стоматологично материалознание, клиника на протетичната стоматология и зъбопротезната имплантология.

От 2002 г. е главен редактор на списание "Следдипломна квалификация и непрекъснато усъвършенстване в стоматологията".

Редовен член е на Атланто-евро-средиземноморската академия на медицинските науки и на Международния колеж по протетична стоматология.

Председател и учредител е на Стоматологична фондация "Проф. Димитър Свраков".

Президент и учредител е на Българската академия по естетична стоматология.За контакти:
kissovdented@abv.bg
+359 888 310 227