Д-р Венцеслав Станков

Завършва Дентална медицина през 2007 г.във Факултет по Дентална медицина, гр. Пловдив.
Интереси в областта на естетичната стоматология. 
Владее английски език. За контакти:

тел: +359 888 77 65 57