Д-р Ангелина Влахова

Завършила е Факултета по Дентална медицина, гр. Пловдив, през 2005 г.
Защитила специалност по Протетична Дентална медицина.
Автор е на 12 статии. 
Има седем участия в конгреси и научни сесии.За контакти:
e-mail: a_vlahova@yahoo.com
тел: +359 888 77 36 70, +359 895 42 81 70