Проф. Мехмет Дженк

Проф. Мехмет Дженк Хайтак е завършил Факултета по Дентална медицина на Hacettepe University през 1994 г. През 1999 г. получава докторска степен по Пародонтология от Gazi University за дисертация на тема: "Оценка на различни регенеративни техники при терапията на ΙΙΙ клас фуркации на долната челюст". Работи във Факултета по Дентална медицина, Катедра Пародонтология, Çukurova University. За периода 1997-1999 г. е докторант; 1999 г. - асистент; 2001 г. - главен асистент; 2005 г. - доцент; 2010 г. - професор. Има награди от Турското и Швейцарското Периодонтологично общество, публикации в турски и международни списания, участия в международни научни срещи. Автор е на редица учебници и монографии.За контакти: